Tên dự án: Ánh Sáng Tri Thức Slogan: No “light” but effort. Give them a chance,