Định nghĩa trẻ mồ côi Là người mà cha mẹ mất, không rõ nhân thân hoặc