Dự án cộng đồng 2019

Nhằm tạo môi trường cho học sinh tham gia hoạt động cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm với xã hội, từ năm 2016, VAS đã tổ chức Chương trình VASers Vì Cộng Đồng và hỗ trợ quỹ cho các dự án ý nghĩa, thiết thực nhất của học sinh. Năm học 2019-2020, Chương trình tiếp tục được thực hiện và hướng đến hỗ trợ các dự án cộng đồng về giáo dục, môi trường, xã hội, giáo dục, từ thiện, thái độ và hành vi.

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Green Habit

Tên dự án: GREEN HABIT Vị trí thực hiện dự án : cả nước Ngày bắt
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Magic Sticker

Mười năm trước, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết 32 quy định kể từ
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

LET THE BOX REBORN

Tái chế vỏ hộp sữa…Tại sao không? Vỏ hộp sữa giấy cũng là loại rác thải