Dự án cộng đồng 2021

Nhằm tạo môi trường cho học sinh tham gia hoạt động cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm với xã hội, từ năm 2016, VAS đã tổ chức Chương trình “VASers Vì Cộng Đồng” và hỗ trợ quỹ cho các dự án ý nghĩa, thiết thực nhất của học sinh. Năm học 2021-2022, Chương trình tiếp tục được thực hiện trong bối cảnh cực kỳ đặc biệt, Việt Nam đang trong giai đoạn gồng mình chống cơn đại dịch toàn cầu, với chủ đề “Tái thiết dựa trên Giá trị thật”. Cộng đồng xung quanh chúng ta đang cần hơn bao giờ hết những ý tưởng đóng góp, sẻ chia trong tình yêu thương, quan tâm và sáng tạo của các em.

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Phân loại rác thải dành cho học sinh

https://www.canva.com/design/DAEsUp2bxM4/ixgSj5Q9F331aC77ZGbQvw/view?utm_content=DAEsUp2bxM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Phân loại rác là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo tách rác thải từng