A. TÊN DỰ ÁN: MY DREAM

B. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA DỰ ÁN:

 1. Kiến thức
 • Tổ chức sự kiện.
 • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.
 • Tạo lập văn bản, thuyết minh dề tài

     2. Ý nghĩa cộng đồng

 • Tạo nền móng hình thành ước mơ tư tưởng cho các em học sinh.
 • Hướng nghiệp phù hợp với học sinh.
 1. Kĩ năng
 • Lên kế hoạch và thực hiện dự án.
 • Tổ chức và phân bố thời gian thực hiện các hoạt động.
 • Làm việc nhóm, phân chia công việc trong nhóm.
 • Thuyết phục để phát triển dự án.
 • Ứng xử linh hoạt với những thay đổi của dự án.
 • Phát triển kĩ năng nói trước công chúng.
 1. Thái độ
 • Quyết tâm
 • Đồng cảm và chia sẻ
 • Tích cực vận động
 • Sáng tạo và tiết kiệm

C. ĐỐI TƯỢNG DỰ ÁN:

 • Học sinh lớp 8,9 trường TH- THCS-THPT VIỆT ÚC.

D. BẢNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 1. Thời gian hoạt động của dự án: (Chia ra từng giai đoạn và mốc thời gian cụ thể)

        a. Giai đoạn khởi động

 • Lên ý tưởng cho dự án (các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp)
 • Tìm kiếm diễn giả phù hợp với đề tài.
 • Thiết kế tờ rơi, poster và tạo lập trang blog để quảng bá cho dự án.  

      b. Giai đoạn tiếp cận, khảo sát đối tượng

 • Khảo sát ước mơ (nghề nghiệp) của học sinh lớp 8,9
 • Tiếp tục xây dựng và điều chỉnh hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp.

     c. Giai đoạn triển khai hoạt động dự án

 • Mua các dụng cụ cần thiết để tổ chức hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp
 1. Các hoạt động cụ thể của dự án

      a. Cách giao tiếp, tiếp cận đối tượng dự án.:

     b. Những hoạt động cụ thể của dự án

 • Tổ chức talkshow: My Dream
 • Tổ chức gian hàng trải nghiệm nghề nghiệp tại sân trường.

      c. Phương án truyền thông

 • Xây dựng chiến lược giới thiệu với truyền thông
  •  Quảng bá dự án trên trang blog.
  •  In những brochure quảng bá cho dự án.
  •  Liên hệ các cơ sở trong hệ thống trường VAS để giới thiệu dự án.
  •  Thực hiện video clip thuyết minh về ý nghĩa dự án và đăng lên Youtube
 1. Dự trù tài chính sử dụng quỹ để thực hiện dự án
 2. Kết quả mong đợi (Tiềm năng của dự án):
 • Tác động tới đối tượng dự án:

+Học sinh tự nhìn nhận lại bản thân.

+Đặt ra các mục tiêu trong học tập.

 • Tác động tới ý thức cộng đồng:

+Lan toả thông điệp: “THÀNH CÔNG XUẤT PHÁT TỪ ƯỚC MƠ”