CHƯƠNG TRÌNH “VASER VÌ CỘNG ĐỒNG 2020”
QUY ĐỊNH & THỂ LỆ

I. ĐỐI TƯỢNG

– Học sinh từ khối 1 đến khối 12 tại các cơ sở thuộc Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc

– Đăng ký theo nhóm, tối thiểu 2 thành viên và tối đa 10 thành viên mỗi nhóm

– Có thể ghép nhóm giữa các cấp lớp khác nhau

II. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Các nhóm học sinh tham gia “VASer Vì Cộng Đồng 2020” sẽ lập kế hoạch dự án liên quan đến cộng đồng tại Việt Nam. Dự án gây ấn tượng nhất và mang tính khả thi cao nhất sẽ được Ban Tổ Chức (BTC) cấp quỹ và hỗ trợ thực hiện hoạt động đó trong năm học 2020 – 2021.

1.  Vòng loại Cơ sở (07.09.2020 – 28.10.2020)
07.09.2020 – 20.10.2020 Đại diện các nhóm tạo tài khoản và nộp dự án dự thi tại https://community.vas.edu.vn
21.10.2019 – 26.10.2020 Mỗi cơ sở đánh giá và chọn ra tối đa 03 dự án tốt nhất, khả thi nhất đại diện cơ sở tham gia vào Vòng Chung Kết.
28.10.2020 BTC thông báo kết quả các nhóm dự án tham gia vào Vòng Chung Kết.
2.   Vòng Chung Kết (02.11.2020 – 13.11.2020)
– Các nhóm thuyết trình về dự án trước BTC & Hội Đồng Chuyên Môn.

– BTC thông báo 03 dự án được chọn và số tiền quỹ cấp cho mỗi dự án.

*Ngày diễn ra Vòng Chung Kết sẽ được thông báo trước 1 tháng.

3.   Cấp quỹ và Thực hiện dự án
13.11.2020 – 08.01.2021 03 nhóm dự án chung cuộc nộp Kế Hoạch Thực Thi cho BTC & Hội Đồng Chuyên Môn đánh giá, ký duyệt trước khi được BTC cấp quỹ.

BTC cấp quỹ đợt 1 (60%) cho các nhóm dự án đã nộp đủ Kế Hoạch Thực Thi.

08.01.2021 – 08.03.2021 Các nhóm ứng quỹ đợt 1 (60%), triển khai thực hiện dự án giai đoạn 1.
08.03.2021 – 12.03.2021 BTC cùng Hội Đồng Chuyên Môn đánh giá giai đoạn 1 và tư vấn giúp các
nhóm cải thiện một số hoạt động cho giai đoạn 2 (nếu cần thiết).
12.03.2021 – 08.04.2021 Các nhóm đã hoàn thành giai đoạn 1 tiếp tục ứng quỹ đợt 2 (40%) và triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2.
4.   Báo cáo sau dự án
08.04.2021 – 12.04.2021 Các nhóm dự án báo cáo, cùng BTC & Hội Đồng Chuyên Môn đánh giá dự án sau khi thực hiện, rà soát kết quả và thảo luận phương án duy trì, phát triển dự án cho thời gian tiếp theo.

III. QUY ĐỊNH

1.Các lĩnh vực quy định cho Dự Án Cộng Đồng:

 • Hoạt động hỗ trợ phát triển tri thức/ giáo dục/ thái độ, ý thức và hành vi.
 • Hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Hoạt động phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
 • Các dự án nghệ thuật/ sáng tạo vì cộng đồng.
 • Hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em/ người già neo đơn/ người khuyết tật…

2. Các dự án được xem xét cấp quỹ:

 • Phát triển tiếp các dự án cộng đồng năm 2019 – 2020 : Các nhóm lọt vào vòng chung kết VASers Vì Cộng Đồng 2019 có thể tiếp tục nộp đơn xin quỹ hỗ trợ với điều kiện dự án đã được thực hiện và sẽ tiếp tục phát triển dự án trong năm học 2020 – 2021.
 • Đề xuất các dự án mới: Các nhóm học sinh được phát triển dự án cộng đồng mới và nộp đơn xin hỗ trợ cấp quỹ. Các dự án mới cần phù hợp với các lĩnh vực được quy định như trên.

3. Hình thức và quy định nộp bài

 • Các nhóm nộp dự án online tại https://community.vas.edu.vn.
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Dự án hợp lệ khi cung cấp đầy đủ những thông tin quy định bao gồm:
  • Cơ sở <BTH, HVT, SUNRISE, GHs, PXL, SALA, RIVERSIDE>
  • Cấp <Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông >
  • Lớp
  • Tên dự án
  • Quản lý dự án
  • Tên các thành viên
  • Mục tiêu dự án
  • Đối tượng thực hiện dự án
  • Kế hoạch chương trình cộng đồng chi tiết
  • Kế hoạch sử dụng ngân sách được duyệt – Dự trù ngân sách
  • Kế hoạch gây quỹ
  • Video tối đa 5 phút cho chúng tôi biết vì sao nên cấp quỹ cho dự án của bạn

4. Quy định khác

 • Mỗi nhóm được dự thi 01 dự án cộng đồng.
 • Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 nhóm dự án.
 • Các dự án phải do nhóm học sinh đề xuất và phát triển, không sao chép từ những dự án có sẵn.
 • Các nhóm tham dự chịu trách nhiệm về mọi thông tin được đề xuất trong dự án.
 • Đối tượng hỗ trợ:
  • Thầy/Cô Trợ lý chuyên môn (TLCM) của mỗi cơ sở là người hỗ trợ liên lạc giữa nhóm học sinh
   và BTC.
  • Mỗi cơ sở bố trí giáo viên/ nhân viên hỗ trợ nhóm học sinh phối hợp với BTC thực hiện dự án.

IV. QUỸ HỖ TRỢ & LỢI ÍCH

 • BTC và Hội Đồng Chuyên Môn sẽ chọn ra 03 dự án để cấp quỹ và hỗ trợ thực hiện.
 • Tổng ngân sách cho quỹ hỗ trợ các nhóm học sinh thực hiện dự án lên đến 100 triệu VNĐ (đã bao gồm VAT).
 • Ngoài ra, BTC và Hội Đồng Chuyên Môn sẽ trao tặng thêm giải khuyến khích cho 05 nhóm dự án còn lại đã tham gia Vòng Chung Kết với đóng góp, ý tưởng tốt.

V.TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

 • Tính khả thi và ý nghĩa của dự án: Khả năng thực hiện của dự án dựa trên tính thực tế và ý nghĩa mang lại cho cộng đồng.
 • Khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng: Mức độ lan tỏa, hưởng ứng và ảnh hưởng của dự án đối với giới trẻ, đối với cộng đồng
 • Phương pháp truyền tải thông điệp sáng tạo: Hình thức, phương pháp mang thông điệp của dự án đến với cộng đồng, có thể bằng clip, bằng sách, bằng hình ảnh Phương pháp nào sáng tạo và khả năng truyền tải đến càng nhiều đối tượng thì càng được đánh giá cao.
 • Khả năng gây quỹ cao (nếu có): Đây là tiêu chí không bắt buộc. Tuy nhiên nhóm nào có trình bày được phương pháp gây quỹ và khả năng gây quỹ cho dự án của mình thì sẽ đạt thêm điểm cho phần này.

Học sinh vui lòng tải các form mẫu để làm Dự Án Cộng Đồng trên Blog https://community.vas.edu.vn

Form Kế hoạch đề xuất xin cấp quỹ

Form Dự trù ngân sách và triển khai chi tiết