Các dự án cộng đồng

Nhằm tạo môi trường cho học sinh tham gia hoạt động cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm với xã hội, từ năm 2016, VAS đã tổ chức Chương trình VASers Vì Cộng Đồng và hỗ trợ quỹ cho các dự án ý nghĩa, thiết thực nhất của học sinh. Năm học 2018-2019, Chương trình tiếp tục được thực hiện và hướng đến hỗ trợ các dự án cộng đồng về giáo dục, môi trường, xã hội, giáo dục, từ thiện, thái độ và hành vi.

buileduchuy

Recycle – Go Heart

buileduchuy
duyen.truong@vas.edu.vn
Chúng tôi hạnh phúc khi chúng tôi giúp đỡ mọi người
Campus: Garden Hills