Với sứ mệnh gắn kết các loại hàng đặc sản Việt Nam đến bạn bè quốc