FAQs

Đối tượng tham dự chương trình cộng đồng là ai?

Chương trình này chỉ dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tập tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS). Học sinh đăng ký theo nhóm, tối thiểu 2 thành viên và tối đa 10 thành viên mỗi nhóm. Học sinh có thể ghép nhóm giữa các cấp lớp khác nhau.

Học sinh có thể tham gia nhiều dự án không?

Để đảm bảo chất lượng của dự án và cân bằng với thời gian biểu của việc học tập cùng hoạt động khác, học sinh chỉ nên tham gia phát triển kế hoạch và thực hiện một dự án trong một nhóm.

Các lĩnh vực quy định cho dự án cộng đồng là gì?

Hoạt động hỗ trợ phát triển tri thức/ giáo dục/ thái độ, ý thức và hành vi, bảo vệ môi trường, các dự án nghệ thuật/sáng tạo vì cộng đồng, hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em/ người già neo đơn/ người khuyết tật, …

Hình thức và quy định bài nộp chương trình cộng đồng như thế nào?

– Nộp dự án online tại đây https://community.vas.edu.vn

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

– Dự án hợp lệ là dự án cung cấp đầy đủ những thông tin quy định bao gồm

 1. Cơ sở: <BTH, HVT, SUNRISE, GHs, TCV, PXL, SALA, RIVERSIDE>
 2. Cấp: <Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông>
 3. Lớp
 4. Tên dự án
 5. Quản lý dự án
 6. Tên các thành viên
 7. Mục tiêu dự án
 8. Đối tượng thực hiện dự án
 9. Kế hoạch chương trình cộng đồng chi tiết
 10. Kế hoạch sử dụng ngân sách được duyệt
 11. Kế hoạch gây quỹ
 12. Video tối đa 5 phút cho chúng tôi biết vì sao nên cấp quỹ cho dự án của bạn

Các dự án nào sẽ được xem xét cấp quỹ?

 • Phát triển tiếp các dự án cộng đồng năm 2016 & 2017: Các nhóm lọt vào vòng chung kết VASers Vì Cộng Đồng 2016 & 2017 có thể tiếp tục nộp đơn xin quỹ hỗ trợ với điều kiện dự án đã được thực hiện và tiếp tục phát triển dự án trong năm học 2018-2019.
 • Đề xuất các dự án mới: Các nhóm học sinh được phát triển dự án cộng đồng mới và nộp đơn xin hỗ trợ quỹ. Các dự án mới cần phù hợp với các lĩnh vực được quy định như trên.

Cơ sở để xét cấp quỹ cho các dự án cộng đồng?

Các dự án cộng đồng sẽ được xét cấp quỹ dựa trên các tiêu chí sau:

– Tính khả thi và ý nghĩa của dự án

 • Dự án thể hiện tính thực tế, lợi ích cao đối với cộng đồng và khả năng tiếp tục duy trì trong tương lai
 • Dự án thể hiện ý nghĩa nhân văn mang lại cho cộng đồng, các hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận

– Khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng

 • Mức độ lan tỏa, hưởng ứng và ảnh hưởng của dự án đối với giới trẻ, đối với cộng đồng

– Phương pháp truyền tải thông điệp sáng tạo

 • Hình thức, phương pháp mang thông điệp của dự án đến với cộng đồng, có thể bằng clip, bằng sách, bằng hình ảnh…Phương nào nào sáng tạo và khả năng truyền tải đến càng nhiều đối tượng thì càng được đánh giá cao

– Sử dụng tài chính/ Hoạt động gây quỹ

 • Dự án thể hiện chi tiết kế hoạch sử dụng nguồn tài chính sẽ được cấp hiệu quả và thiết thực.
 • Hoặc đối với những dự án có phương án tự tổ chức gây quỹ thêm để thực hiện sẽ có thêm lợi thế để BTC cân nhắc

Quỹ dự án cộng đồng sẽ được cấp như thế nào?

– Ban tổ chức có thể lựa chọn nhiều hơn 1 dự án để cấp quỹ và hỗ trợ thực hiện.

– Tổng ngân sách cho quỹ hỗ trợ nhóm học sinh thực hiện dự án lên đến 100 triệu VNĐ

Thời gian nộp dự án và công bố kết quả?

– 26/09/2018 – 03/10/2018: Các nhóm gửi yêu cầu tạo tài khoản trên VAS blog

– 04/10/2018 – 08/10/2018: Ban tổ chức tạo tài khoản và cung cấp cho các nhóm

– 09/10/2018 – 31/10/2018: Các nhóm nộp dự án tại https://community.vas.edu.vn

– 01/11/2018 – 15/11/2018: Ban tổ chức xét chọn dự án online

– 30/11/2018: Thông báo dự án được chọn và số tiền quỹ cấp cho các dự án

Thời gian triển khai thực hiện dự án như thế nào?

– Các nhóm dự án được cấp quỹ cần tổ chức thực hiện hoạt động gây quỹ thêm (gửi báo cáo thông tin cho BTC về kết quả gây quỹ ngay sau khi thực hiện) và hoàn tất dự án trước ngày 08/05/2019

– 08/05/2019 – 15/05/2019: các nhóm dự án báo cáo, cùng BTC đánh giá dự án sau khi thực hiện, rà soát kết quả và thảo luận phương án duy trì, phát triển dự án cho thời gian tiếp theo.

Các dự án của học sinh được hỗ trợ thực hiện như thế nào?

Các dự án được cấp quỹ được hỗ trợ từ thầy cô Trợ lý Chuyên môn / giáo viên hướng dẫn của cơ sở học sinh đang học, đồng thời có thêm sự hỗ trợ hướng dẫn từ BTC chương trình để dự án được thực hiện hiệu quả.