thong.truong

“Hành động nhỏ - Niềm vui lớn” là tên của chương trình gây quỹ mà nhóm chúng em ấp ủ từ lâu nhằm hướng đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn về sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập,… Nhóm chúng em quyết định thực hiện một “thư viện” để giúp đỡ những bạn học sinh ấy.

Email: truongthong35@gmail.com
Campus: Ba Tháng Hai
Level: 2
class: 9

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link