DỰ ÁN : “BẢO VỆ SỰ TRONG LÀNH CỦA PHIM HOẠT HÌNH VÀ TRUYỆN TRANH” [TÓM LƯỢC