1.Giới thiệu dự án Chào quí thầy cô, các bạn học sinh và các bậc phụ