CƠ SỞ : Ba Tháng Hai Level : Trung tâm học tập LỚP : 7B7, 8B3,