Cơ sở: Hoàng Văn Thụ  Cấp: Trung học cơ sở  Lớp: 8H5, 9H4, 9H5, 10H2  Dự