Tái chế vỏ hộp sữa…Tại sao không? Vỏ hộp sữa giấy cũng là loại rác thải