DỰ ÁN KHỐI 6, 7 Tên dự án: VAS – MỘT TÌNH BẠN CAO ĐẸP Thời