DỰ ÁN KHỐI 6, 7

Tên dự án: VAS – MỘT TÌNH BẠN CAO ĐẸP

Thời gian thực hiện: 30, 31/12/2019

Người thực hiện: + Vũ Khánh Minh lớp 7.3

                              + Vương Cung Nguyệt Minh lớp 7.3

                               + Nguyễn Trương Đan Quỳnh lớp 7.3

                                + Phan Thị Phượng- GVCN lớp 7.4

                               + Nguyễn Thị Ngộ Ly – GVCN lớp 7.3 – CƠ SỞ SUNRISE

                              + CV Tâm lý: Lê Thị Mỹ Châu – hỗ trợ

1. Mục tiêu

 • Nhằm hỗ trợ những học sinh có vấn đề về tâm lý, tình bạn được cởi mở, hội nhập, sống vui vẻ và đạt kết quả tốt trong học tập.
 • Nhằm giúp đỡ các bạn có cơ hội chia sẻ tâm tư, tình cảm, gỡ rối tuổi teen, dễ dàng hòa nhập với bạn bè.
 • Lan tỏa tình yêu thương, lối sống lành mạnh, nhân ái, đoàn kết giữa các học sinh khối 6, 7.

2. Cách thực hiện

          Bước chuẩn bị

 • Gặp gỡ chuyên gia tâm lí, thảo luận với chuyên gia về các vấn đề mà tuổi teen đang gặp phải.
 • Thiết kế phiếu thông tin và phát phiếu khảo sát đến học sinh khối 6,7
 • Tổng hợp phiếu khảo sát để rút ra kết luận
 • Lên kế hoạch thuyết trình về đề tài: “VAS- một tình bạn cao đẹp”

         Bước tiến hành

 • Nhóm thực hiện sẽ phát phiếu khảo sát đến học sinh khối 6, 7 để khảo sát các vấn đề liên quan.
 • Thống kê, tổng hợp kết quả, tìm ra hướng giải quyết vấn đề

3. Kết thúc dự án

 • Tạo tiếng nói chung và gỡ rối cho học sinh khối 6, 7.
 • Truyền tải thông điệp yêu thương để học sinh tuổi teen ( khối 6,7) xây dựng một tình bạn cao đẹp.

4. Người lập dự án

Vũ Khánh Minh

Vương Cung Nguyệt Minh

Nguyễn Trương Đan Quỳnh

Phan Thị Phượng

Nguyễn Thị Ngộ Ly