Dự án cộng đồng 2019

Nhằm tạo môi trường cho học sinh tham gia hoạt động cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm với xã hội, từ năm 2016, VAS đã tổ chức Chương trình VASers Vì Cộng Đồng và hỗ trợ quỹ cho các dự án ý nghĩa, thiết thực nhất của học sinh. Năm học 2019-2020, Chương trình tiếp tục được thực hiện và hướng đến hỗ trợ các dự án cộng đồng về giáo dục, môi trường, xã hội, giáo dục, từ thiện, thái độ và hành vi.

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

SCHOOL VIOLENCE

  TỔNG QUAN DỰ ÁN Cơ Sở Garden Hills Campus Cấp Trung Học Cơ Sở Lớp
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

SÂN CHƠI XANH

BẢN KẾ HOẠCH DỰ ÁN SÂN VUI CHƠI TÊN DỰ ÁN: Sân Chơi Xanh QUẢN LÝ