Bán đồ dùng học tập gây quỹ cho làng trẻ em S.O.S. Gò Vấp, dự án