Bán đồ dùng học tập gây quỹ cho làng trẻ em S.O.S. Gò Vấp, dự án cây bút tình thương của chúng em tuy không quá to lớn. Nhưng với dự án này chúng em muốn được thực hiện tại làng trẻ SOS Gò Vấp vì chúng em mong muốn các bạn trẻ tại nơi đây sẽ có cơ hội đi học tập một cách đầy đủ và được mọi người yêu thương. Chúng em hy vọng rằng dự án này sẽ mang đến cho các bạn trẻ tại ngôi làng thêm niềm vui và với hy vọng rằng các bản trẻ tại đây sẽ có thêm thật nhiều sự hạnh phúc trong cuộc sống.

Bảng kế hoạch: https://drive.google.com/open?id=15uCBWoKOtpf2OvWsFgIPFITBn_22xpuq

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com