A. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Bạn là người yêu màu xanh? Bạn là người thích