DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

 KHỐI 4

“Plant a tree, save the Earth”

(Khơi xanh Trái Đất từ những mầm cây)

 

 1. Mục tiêu
 • HS hiểu được ý nghĩa của việc trồng cây đối với môi trường sống.
 • HS nắm được quy trình gieo trồng và chăm sóc cây xanh.
 • HS thiết kế và sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
 • HS phát triển kĩ năng chia sẻ và hợp tác nhóm thông qua hoạt động hướng dẫn các em HS nhỏ hơn về kĩ thuật trồng cây.
 • Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.
 1. Chuẩn bị
 • Vật liệu tái chế để làm chậu trồng cây
 • Hạt giống
 • Tiến hành
 1. Giai đoạn 1 (tháng 11 + 12)
 • HS lớp 4 tự tìm hiểu, nghiên cứu và thuyết trình về kĩ thuật trồng và chăm sóc cây.
 • HS tự lên ý tưởng thiết kế chậu trồng cây từ vật tái chế.
 1. Giai đoạn 2 (tháng 1 + 2)
 • HS khối 4 tiến hành hướng dẫn các em học sinh lớp 1 về cách ươm mầm, trồng cây.
 • HS thực hành trồng cây.
 1. Giai đoạn 2 (tháng 3): Em là đại sứ môi trường
 • HS đem những mầm xanh gieo trồng được để tặng cho các cô chú nhân viên trong nhà trường đồng thời tuyên truyền về thông điệp bảo vệ môi trường.