Project name:   NHÀ “Hãy sống hạnh phúc, đừng lo sợ bị lãng quên!” Project location: Sala