I. Tổng quan dự án Lí do     Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Cái