Bạn có biết: Nước, tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người hiện không còn là vô tận mà đang trở nên hữu hạn.

Hãy thử xem một số liệu thất thoát nước tại một thành phố lớn như TPHCM. Với tỉ lệ thất thoát nước hiện nay là 34% (theo số liệu công bố vào tháng 12-2013 của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn), nghĩa là mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh (TP) thất thoát gần 500.000 mét khối nước. Nếu so sánh với tổng lượng nước sạch cung cấp tại TP hiện nay là 1,65 triệu m3/ngày thì cứu 3 mét khối nước làm ra thì bị thất thoát 1 mét khối. Số liệu thất thoát nước nói trên có thể không làm cư dân thành thị bận tâm nhiều bởi đa phần họ ít khi bị rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng kéo dài. Vì vậy mọi người vẫn vô tư sử dụng nước và nước đang ngày càng bị sử dụng lãng phí.
Tình trạng sử dụng nước không hợp lý, sử dụng lãng phí nguồn nước ở nhiều nơi, nhiều lúc vẫn xảy ra đang làm cho trữ lượng nước bị giảm mạnh. Bên cạnh đó, do quan niệm sai lầm: “nước là của trời cho vô tận, không bao giờ cạn”, do nhận thức về bảo vệ nguồn tài nguyên nước kém và người dân còn thiếu kinh nghiệm sử dụng hiệu quả nguồn nước nên đã gây lãng phí nước càng lớn.

Hậu quả của việc sử dụng nước như vậy, làm thiếu đi nguồn dự trữ nước ngầm cần thiết cho thành phố, cho đất nước. Nguồn chi phí cho gia đình cũng tăng cao cho các khoảng phí điện nước. Và có lẽ cũng ít ai biết rằng, trong khi cư dân thành thị đang dư dật với nguồn nước sạch thì ở những vùng cao xa xôi, nhiều khu vực miền núi người dân phải lội bộ hàng cây số mỗi ngày đèo từng can nước về cho nhu cầu sinh hoạt.
Vậy làm sao để mọi người có ý thức hơn trong việc sử dụng và tiết kiệm nước? Làm sao để có thể đem nguồn nước sạch đến những nơi thiếu nước? Đó là lý do chúng em thực hiện dự án : “Giọt nước yêu thương “

Các bước thực hiện dự án

Giai đoạn 1:

– Chúng em sẽ giới thiệu dự án “Giọt nước yêu thương“ đến mọi người.

– Thông qua các poster tiết kiệm nước, viết các bài báo dán ở các lớp, đăng trên bản tin của  trường về những việc làm lãng phí nước, hậu quả của việc làm đó, các cách tiết kiệm nước có thể làm ở nhà và ở trường để mọi người biết và thực hiện.

Giai đoạn 2:

– Sau khi tìm hiểu và lắng nghe cách tiết kiệm nước, các gia đình, các bạn sẽ đăng kí tham gia vào dự án, ghi nhận lại mức phí nước mà gia đình đang sử dụng.

– Các gia đình đăng kí sẽ thực hiện các bước tiết kiệm nước tại nhà dựa trên các bước mà chúng em đưa ra. Sau ba tháng, chúng em sẽ ghi nhận lại mức phí nước mà gia đình đã sử dụng, xem lại sự chênh lệch sau khi tiết kiệm.

Giai đoạn 3:

– Các gia đình sẽ đóng góp khoảng phí tiết kiệm đươc sau khi áp dụng tiết kiệm nước (dựa trên mức chênh lệch).

– Chúng em sẽ dùng tiền đóng góp để mua nước sạch, cung cấp nước sạch đến các vùng thiếu nước, để mọi người đều có nước sạch sử dụng.