Comunity Project- PHUONG ANH- SUNRISE- BE YOURSELF DON’T BE SHY- SUNRISE

– Nhằm hỗ trợ những học sinh đang có gặp vấn đề về tâm lí, e ngại, khó khăn trong việc học online, gặp các vấn đề về tâm lí giữa dịch bệnh
– Nhằm giúp đỡ các bạn nắm bắt cơ hội chia sẻ tâm tư, suy nghĩ của mình và mong muốn được cùng bạn bè cởi mở, hòa đồng với nhau.
– Nhằm chia sẻ, cùng hỗ trợ nhau các Tips hay trong học tập, cùng nhau tiến bộ.
– Lan tỏa các giá trị cốt lõi, kết nối học sinh Vas- Sunrise nói riêng và học sinh Vas toàn hệ thống.
– Giúp các bạn học sinh có tiếng nói và được thể hiện các thế mạnh của bản thân
– Gia đình, cộng đồng thực sự quan tâm, hiểu và biết được các bạn học sinh đang cần gì để được hỗ trợ phát triển tốt nhất.