• TÓM TẮT

1. Tên dự án: GIÁO DỤC THỜI ĐẠI 4.0
2. Địa điểm thực hiện: Trường TH, THCS, THPT Việt Úc – Cơ sở Sunrise
3. Ngày đề xuất: 05/10/2021
4. Thời gian thực hiện dự án: 31/12/2021-08/04/2022
5. Giới thiệu về dự án:
– Đối tượng dự án hướng tới: Học sinh trung học
– Mục tiêu dự án: Thiết lập một website kết hợp giữa phát triển tri thức và phát triển nhân cách, hỗ trợ các bạn học sinh trong việc học tập, tạo một môi trường học tâp mới mẻ, tiện lợi.
Khi thấy được rằng rất nhiều bạn học sinh gặp khó khăn trong vấn đề học tập ở giai đoạn học online, nhóm chúng em đã nảy ra ý tưởng thành lập dự án này. Không chỉ là dự án giúp các bạn học sinh VAS giải đáp thắc mắc, khó khăn liên quan đến các vấn đề học thuật, dự án này còn là nơi để mọi người san sẻ và hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ do đợt dịch covid vừa qua theo chiều hướng lâu dài nhằm phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương ái vốn có của dân tộc Việt Nam.

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  • DỰ TRÙ NGÂN SÁCH