DỰ ÁN KHỐI 5

Tên dự án: TUYÊN TRUYỀN “VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH” ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG

Thời gian thực hiện: 30, 31/12/2019

Người thực hiện: HỌC SINH KHỐI 5 – CƠ SỞ SUNRISE

1. Mục tiêu

 • Môi trường sống xung quanh chúng ta đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng do ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng chưa cao.
 • Tuyên truyền đến cộng đồng ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế và tái sử dụng các vật phẩm không thể tái chế.

2.Cách thực hiện

Bước chuẩn bị

 • Thu thập các hộp sữa loại 1 lít từ gia đình và nhà trường.
 • Rửa sạch và cắt để tạo thành một hình hộp chữ nhật lớn.
 • Để đất trồng và gieo mầm hạt cải vào hộp sữa.
 • Chăm sóc 3-5 ngày cho hạt mầm lên cây.
 • In màu trên giấy A4 hoặc A3 về tình hình ô nhiễm môi trường.
 • In form xin chữ kí từ cộng đồng.
 • Chia nhóm và tập thuyết trình về đề tài: Ý thức bảo vệ môi trường bằng việc tái sử dụng vật phẩm không thể tái chế.

Bước tiến hành

 • Mỗi nhóm 5 học sinh gồm: trường nhóm và các thành viên sẽ đến từng hộ gia đình các khu vực xung quanh trường Việt Úc – cơ sở Sunrise để tặng chậu cây và tuyên truyền Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
 • Xin chữ kí về việc Họ sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

3. Kết thúc dự án

 • Thống kê lại các chữ kí đã thu thập.
 • Đăng tải và gửi đến bộ phận truyền thông của nhà trường để nhân rộng.

 

Người lập dự án

Tập thể Giáo viên và Học sinh Khối 5