Định nghĩa trẻ mồ côi

  • Là người mà cha mẹ mất, không rõ nhân thân hoặc đã bỏ rơi vĩnh viễn.
  • Theo cách sử dụng thông thường, chỉ có một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ do cái chết được gọi là trẻ mồ côi. Khi đề cập đến động vật, chỉ có tình trạng của con mẹ thường có liên quan (nghĩa là nếu con mẹ đã chết đi, con là mồ côi, bất kể tình trạng của con bố).

Định nghĩa trại trẻ mồ côi

  • Trại trẻ mồ côi hay cô nhi viện (ở Việt Nam còn được gọi là mái ấm tình thương, mái ấm nhà mở) là những cơ sở nhằm mục đích thu nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi.

Làm sao để trẻ mồ côi học ?

  • Vào năm lớp 2 chúng em có đi thăm một trại trẻ mồ côi ở Bình Dương với một số bạn khác trong lớp và chính mắt của chúng em đã tận mắt chứng kiến những em trẻ mồ côi.Lúc đó em thấy phòng học của các em nhỏ rất nhỏ và cũ. Còn đồ dùng học tập cũng rất cũ.

Giải pháp để chúng em giải quyết việc này?

  • Chúng em sẽ quyên góp tiền từ lớp 1-6.
  • Số tiền này được sử dụng để mua thước và bút bi tím, làm quà tặng cho các em trẻ mồ côi.
  • Số lượng quà chúng em dự kiến là khoảng 200 phần quà.
  • Giá trị phần quà chỉ khoảng 13 nghìn đồng/một phần.
  • Dù đó không phải là số tiền quá lớn đối với chúng ta nhưng đó sẽ là nguồn đồng lực rất lớn cho các em trẻ mồ côi để phấn đấu học hành cho tốt.

Những món quà đó sẽ được chứa ở đâu?

  • Những món quà đó chúng em sẽ để trong những túi giấy làm từ các tờ giấy trắng đã qua sữ dụng mà chúng em có được hoặc xin được.