Kết quả dự án cộng đồng 2022-2023

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

THE GREENER

Tên dự án: The Greener Địa điểm thực hiện: Cơ sở Garden Hills Ngày thực hiện:
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

BORITY

Cơ sở: Hoàng Văn Thụ  Cấp: Trung học cơ sở  Lớp: 8H5, 9H4, 9H5, 10H2  Dự