Dự án cộng đồng 2019

Nhằm tạo môi trường cho học sinh tham gia hoạt động cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm với xã hội, từ năm 2016, VAS đã tổ chức Chương trình VASers Vì Cộng Đồng và hỗ trợ quỹ cho các dự án ý nghĩa, thiết thực nhất của học sinh. Năm học 2019-2020, Chương trình tiếp tục được thực hiện và hướng đến hỗ trợ các dự án cộng đồng về giáo dục, môi trường, xã hội, giáo dục, từ thiện, thái độ và hành vi.

Order By
Format
standard
image
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Sharing is Caring

Kế hoạch dự án VASER- vì cộng đồng Tên dự án: “SHARING IS CARING!” Tổng quan
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

TERRA

Terra   “Hiện tượng nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường